gtcTelepathy Live Event - Begin

Další fáze v První kontaktu s mimozemskými bytostmi: “Setkáme se spolu velmi brzy!”

Tisíce lidí z celého světa se od 16.února 2014 účastní těchto neuvěřitelných setkání: Telepatického prvního setkání s mimozemskými formami života!

Během posledního setkání s našimi mimozemskými přáteli byl zahájen i přenos poselství lidstvu. Jednou z takto přijatých zpráv je: “Velice brzy se spolu setkáme!”

Další celosvětový telepatický kontakt s těmito mimozemskými civilizacemi je naplánován na sobotu 8.března od 20:00 středoevropského zimního času (Praha)

Během této události budou mimozemské bytosti pokračovat v předávání zpráv a poselství nám, lidem ze Země. Opět bude možno tyto individuálně přijaté zprávy či poselství veřejně sdílet živě s účastníky po celém světě.

Přijaté zprávy budou publikovány na webových stránkách v průběhu této akce!

To největší dobrodružství lidstva právě začalo!


LEY LINES


Transcript in Czech - HERE


Sunday, February 23, 2014

21:02:2014

Blossom Goodchild – 21. února 2014

Ahoj,  všichni. Jak víte, toto je můj poslední channeling na dobu asi 5 týdnů, kdy budu mít   jiné povinnosti.  Myslela jsem, že se VÁS jenom zeptám, jak probíhala minulý týden INVOKACE… a pak že to nechám na vás, jak vy to CÍTÍTE,  na co bychom se měli zaměřit  dál.

Co nejradostnějí tě zdravíme, Blossom  a všechny, kdo obohacují svůj život Láskou.  Velmi jsme si uvědomovali  slova  (Invokace pozn. překl.) která jste pronášeli jako skupina BYTOSTÍ…které žádají o pomoc pro svět ve kterém vy, lidské Bytosti žijete. Bylo tam mnoho LÁSKY a upřímného zamyšlení od srdce, které určitě odešly do éteru.  

Tak jako ty,  Blossom, my víme také, že tuto prosbu…tuto touhu  „pohnout věci kupředu“  musí posoudit  to, co je nad NÁMI…co se týká všeobecného řízení. Nicméně,  můžeme říct, že tato  touha těch kdo žijí na Zemi…udělat z ní lepší místo… nezůstala bez odezvy.

Jak já to chápu ….CÍTÍM,  že jsme to dali jasně na srozuměnou a nyní to musíme nechat na „Nejvyšším“ aby rozhodl, zda bude či nebude dáno „znamení podpory“. Takže … nyní … máme pokračovat ?

S úctou ke všem zúčastněným…udělejme to tak.

Možná teď lépe rozumíte tomu, jaké je to pro nás tady dole…jak myslíte, že máme nadále překonávat všechno, co je na nás posíláno aby nás ‘udolalo‘ ?  VÍME že LÁSKA je odpovědí … ale nezdá se, že by láska zastavila  chamtivost, která způsobuje tolik frustrace těm z nás  kdo jsou, jak to vypadá,  v rukou chamtivců.

Nejdražší  Blossom … můžeme ti pouze nabídnout slova LÁSKY. Protože, jak si dobře uvědomuješ…to je odpověď na všechno.

Ale… to že jsme v LÁSCE, bez ohledu na to o co se jedná…nás neosvobozuje od placení poplatků, které nekontrolovatelně rostou …a od toho že nás, jak tomu říkám, ‚oškubávají‘!  Musíme  s tím nějak naložit…Ano, i když přicházíte  z LÁSKY…přesto ale temná strana stále manipuluje a monopolizuje…a my se někdy cítíme tak bezradní a bezmocní, než abychom mohli překonat jejich kontrolu. Nezdá se, že by LÁSKA  odstranila tyto záležitosti … a jsou to právě tyto záležitosti které musíme překonávat, když máme zářit! Chápete, ne jenom to co říkám…ale, CÍTÍTE jakou frustraci to způsobuje a že je to vlastně důvod, proč jsme požádali o znamení, které by nás udrželo v našem záměru?

Blossom, my se musíme vyjadřovat v naší PRAVDĚ.. zrovna tak jako ty v té tvé. Měli jsme mnoho diskusí s mnoha, kdo mají asi ‚větší schopnost‘ CÍTIT -  protože o tom mluvíš - …než máme my…jelikož my nemáme prožitky pozemských zkoušek….v  tělech.
Nechápali jsme plně hloubku  bolesti kterou mohou zapříčinit ti, kdo chtějí škodit. To nás značně ‚znepokojilo‘. 

Pořád mne to značně ‚znepokojuje‘. Opravdu jsem si myslela, že ROZUMÍTE jaké to zde máme my, tady dole.

NEZNÁME to tak,  jak očekáváš že to budeme ZNÁT. Znovu,  hovoříme o….celkové energii. V této oblasti umíme změřit úrovně Světla.. a jak jsme řekli… je ho tam hodně.

Já nejsem z těch kdo by se zaměřovali na negativitu a poučila jsem se, že to co si myslíme, tvoříme. Ale…ztěží mohu přijmout,  že když proměřujete naši planetu ohledně její ‚úrovně světla‘ … naměříte zde více Světla! Nicméně…protože jste kdo jste …přijímám vaše slova a budu na to hledět jako na něco povzbuzujícího. 

Neexistuje žádná možnost  aby se váš svět, vaše nádherná planeta, propadla do temnoty. Je jisté, že ZLATÝ VĚK Nejčistšího Světla….o kterém stále hovoříme….nyní probíhá.

Vše co se posouvá na své pravé místo ... se děje v souladu s Božským plánem.

Nepředstíráme  že VÍME jak se přesně CÍTÍTE….každý z vás…kdo vykonáváte své  poslání. Nemůžeme vám to ‚vylepšit‘ jak byste si to snad nejvíce přáli. To není naše parketa.

Ale, MůŽEME vám říct, že   k vám nepronášíme…a nikdy jsme nepronášeli  slova jen abychom si „pokecali“. My jsme vám jedině říkali … a budeme říkat jedině slova PRAVDY.

Takto můžeme v této době pomoci …a když ta správná úroveň LÁSKY  bude vibrovat způsobem který se bude shodovat s vesmírným planetárním zarovnáním…když se usadí   VŠE co musí být na svém místě ….

PAK TI  ŘEKNEME…

MĚLA BYS NÁS UŽ ZNÁT…

A VŠE co jste museli vytrpět a vydržet ve vaší Pravdě,  ve věci vaší pravdy…naplní vaše duše pochopením a přijetím že…

ABSOLUTNĚ VŠECHNO JE OPRAVDU TAK JAK TO MÁ BÝT.

Proto…nabízíme ještě více toho samého. Protože my…Dohlížitelé nad Dohlížiteli,  nevidíme nic vhodnějšího co bychom vám mohli nabídnout.

Uvědomuješ si, Blossom…že nevstupujeme do záležitostí na které by mnozí chtěli mít odpověď. Takové věci nemají pro ‚nás‘…tam odkud ‚pocházíme‘ …všeobecnou důležitost. Existuje milion a jedna diskusí které by mohly proběhnout v rámci těchto našich komunikací, ale my je nepovažujeme za natolik důležité téma jako je to, o kterém jsme se rozhodli že budeme vždy mluvit.  

A proto vás obdivuji.  Ovšem…neomezuje to naši konverzaci?

Ve vibraci v níž žijete,  je možné rozumět ‚životu‘. Ve stavu meditace…můžete lehce zvýšit svoje frekvence a seznámit se s čímkoliv co chcete vědět.  

Aha! Nevím zda víte, pro kolik lidí je těžké … ‚vypnout‘…a to nemluvím o ‚zapnutí‘…když už jsme jednou ‚vypnuli‘.

A přece, hluk vaší mysli můžete ovládat vy SAMI.

To mnozí chápeme…ale těžko se to dosahuje.

Tedy, doporučujeme abyste se osvobodili od hlučení mysli tak, že se soustředíte na dech.  Protože to je vše co je potřeba…a pro ty kdo říkají že ne…ti se nesoustředí na svůj dech. 

To je dar který byl do vaší BYTOSTI vložen…ten dar ‚cestování‘ aniž byste se museli hnout…to je jeden z nejcennějších pokladů kterými byla lidská Bytost vybavena. A je jedním z těch, které jsou velmi podceňovány a odsouvány stranou.  A my vám říkáme … otevřete tento dar a podívejte se sami, jaké šperky leží uvnitř.

Budou mnozí kdo si přečtou tato slova a řeknou že tak již učinili.   Tyto duše budou VĚĎET o čem hovoříme. Přesto říkáme…při každé příležitosti kterou si dáte, si dovolte jít ještě dál.

Prolomte bariéry a pokaždé… posuňte vaši obrazotvornost o krok dál.

Co byste nám poradili, jak máme odstranit tyto bariéry?

VĚZTE…VĚŘTE…ŽE  VELKOLEPÁ BYTOST JAKOU JSTE…DOKÁŽE  MNOHEM VÍC NEŽ BYLA ‚NAPROGRAMOVÁNA‘ ABY VĚŘILA.

JSTE VÍC NEŽ PROGRAM!

VY…KAŽDÝ Z VÁS…JSTE ZKUŠENOSTÍ  ŽIVOTA.

ZKUŠENOSTÍ SVĚTLA…PROSTŘEDNICTVÍM VAŠEHO FYZICKÉHO UVĚDOMĚNÍ.   

Tolik vás se chce osvobodit od těla…A přece je to pro duši jedinečný dar. Na mnoha jiných planetách ‚faktor doteku‘ není. Jaké máte štěstí, že jste schopni CÍTIT Lásku…nejenom vnímáním srdce…ale  v samotném vnímání sebe sama. Jak jste požehnáni…že se můžete podívat někomu do očí a  VIDĚT jak z jeho očí vyzařuje ‚život‘! 

Doporučujeme, abyste oceňovali fyzické tělo do něhož jste přišli…je to velké, velké  požehnání.

Děkuji vám. Nedávno jsem se zamýšlela nad tím… kam se dostaneme s těmito našimi hovory..tedy, jak dlouho budou pokračovat a co nám mohou poskytnout? Protože, jak říkáte… vy chcete mluvit o LÁSCE a také to děláte. Možná, zatímco budu pryč, je dobrý mezičas  pro to, abych přemítala o vaší moudrosti kterou jste nám předávali  více než devět let! Přemýšlím, co nám ještě můžete říct více o LÁSCE a o tom, zda sem na nás dole padá  či ne…anebo bych snad měla říct zda  k nám vzlétá?... Abychom na sobě ještě trochu víc zapracovali.  I když, musím říct …  já jsem z mnoha těch kteří PRACUJÍ na tom aby byli pozitivní…a občas asi kvůli tomu brblám.  Musíme se opravdu pořád tak snažit, abychom byli „pozvednuti‘? Přece, po tak mnoha letech práce na sobě, by to mělo být tak, že bychom už takoví jenom BYLI ?

No, řekli bychom , že to má co dělat s hustotou ve které žijete.  Tak to vezmi v úvahu. Hovořili jsme v PRAVDĚ …že vidíme více SVĚTELNÝCH shluků než tmavých.  Není ti tedy jasné…jak neskutečně dobře konáte jako JEDEN ve VELKÉM BOŽSKÉM PLÁNU?

Tak se to jeví nám…ŽE SVĚTLO PŘEKONÁVÁ TEMNOTU…nám se TO jeví takto…I PŘES VŠECHNO co má v plánu ZASTAVIT Božský plán…tedy, bez ohledu na to vše,  co se snaží vás ZASTAVIT… NIKDO VÁS NEMůŽE ZASTAVIT.

JSTE NEPORAZITELNÉ BYTOSTI SVĚTLA.

Proto…i když se někdy divíte proč stále pokračujete…dokonce i když CÍTÍTE, že už vás opustily všechny síly… POKRAČUJETE

POKRAČUJETE PROTOŽE JSTE ZDE PROTO ABYSTE TO DĚLALI.

TA MOUDROST VE VÁS …TO VÍ.

NASLOUCHÁTE TOMU CO VÁM ŘÍKAJÍ VAŠE SRDCE…PROTOŽE VAŠE SRDCE VÁM NEMůŽE LHÁT.

A… VAŠE SRDCE VÁM ŘÍKÁ ABYSTE STÁLE POKRAČOVALI.

MUSÍ K TOMU BÝT VELMI VÝZNAMNÝ DůVOD PROČ VÁM SRDCE ŘÍKÁ  ABYSTE TO DĚLALI.

DůVOD JE,  ŽE JE VŠEOBECNĚ ZNÁMO,  ŽE…LÁSKA ZVÍTĚZÍ NAD VŠÍM.

A PROTO JSME SE ROZHODLI VÁS OSLOVIT…

BOJOVNÍCI SVĚTLA…

BOJUJÍCI DOBRÝ BOJ…

BOJUJETE ZA SVÉ PRÁVO  OSVOBODIT SE Z ŘETĚZů KTERÉ BYLY VYTVOŘENY, ABY VÁS DRŽELY PŘI ZEMI.

ALE,  VY TO ZNÁTE LÍP.

NEMOHOU VÁS UDRŽET…PROTOŽE VAŠE DUŠE BUDE VŽDY SVOBODNÁ…A MůŽE LÉTAT.

VAŠE DUŠE VÁM BUDE VŽDY PATŘIT, ABY MILOVALA A BYLA LÁSKOU.

A LÁSKA …NAŠI NEJDRAŽŠÍ, NEJDRAŽŠÍ A NEJODVÁŽNĚJŠÍ SVĚTLONOŠI…
JE TÍM,  ČÍM JSTE

NEMůŽETE BÝT NIČÍM JINÝM.

LÁSKOU…POUZE LÁSKOU.. POUZE LÁSKOU…POUZE LÁSKOU.

Blossom … využíváme tuto příležitost abychom Ti poděkovali za tvoji neustálou podporu…v dobrém i zlém.

Budeme vyzařovat naše SVĚTLO na každého z vás.  Je to pouze chvilička a budeme  moct spolu opět hovořit…a vy stále budete kráčet ve Světle a Lásce!

Díky, kluci. Nyní si oficiálně balím svůj channelingový klobouk… a nasazuji svůj akční…oba mi přinášejí velkou radost. Děkuji vám…ze srdce…z jeho nejhlubšího místa…dávám vám moji LÁSKU  a vděčnost za to, že JSEM VŠÍM ČÍM JSTE VY.  

A z toho samého vzácného  místečka…vyzařujeme Milující Světlo na každého z vás…Na nikoho jiného bychom nemohli být více pyšni…až do našeho dalšího rozhovoru … BUĎTE SEBOU … BUĎTE LÁSKOU.  

Website: Blossom Goodchild
Audio verze Blossom-ina channelingů můžete nalézt zde.
Jak jsem již zmiňovala, nebudu dostupná pro channelování až do 24. března a od té doby po dobu vždy tří týdnů až do poloviny června. (Všechno je v pořádku).  

KAŽDÉMU DĚKUJI za LÁSKYPLNÉ  přátelství a podporu…bez nichž bych to již jistě vzdala!

Cítím OPRAVDOVÉ požehnání za to, že mohou sdílet tuto  cestu s tolika lidmi.

Takže…možná využijte tento čas na to, abyste se podívali na některé starší channelingy a jděte do svých srdcí a pátrejte v hlubších úrovních..  kdo OPRAVDU jste.

Trochu jsem se dívala na přehled návštěv u INVOKACE a včetně překladů jsme se dostali na číslo cca  23 500.
VÝBORNĚ LIDIČKY! DÍKY ŽE JSTE ŠÍŘILI TATO SLOVA a ještě jednou, mé díky směřuje k úžasnému  překladatelskému týmu. 


Takže, nyní vás na chvilku – jak by řekl můj druh Bílý Oblak…opustím. Sbohem ....Sbohem, mí přátelé ...Sbohem.


Blossom G xxx

Website:Blossom Goodchild

 Překlad: Zelmira 

No comments:

Post a Comment